Intermediate. Brand

Intermediate. Brand

“Products are made in the factory, but brands are made in the mind” – Walter Landor, Branding Pioneer *Bài học được thiết kết dựa trên giáo trình Market Leader vì mục đích phi lợi nhuận. Nếu bạn có khả năng và điều kiện, xin hãy mua sách gốc. A. Vocabulary Brand loyalty Sự trung thành …

+ Read More

Grammar. Động từ “be”

Grammar. Động từ “be”

Động từ “be” là động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh, cũng là động từ phức tạp nhất do biến thể đa dạng của nó. Chức năng: Động từ “be” thường được dùng trong các câu mô tả chủ ngữ (vị trí, ngoại hình, bản chất…) Ví dụ: She is beautiful (Cô ấy đẹp). …

+ Read More

Grammar. Mạo từ – Cách dùng a/an/the

Grammar. Mạo từ – Cách dùng a/an/the

Mạo từ là một thành phần quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, học viên Việt Nam thường cảm thấy khái niệm này khó nhớ và hay mắc sai lầm không dùng hoặc dùng sai mạo từ khi nói và viết. Lý do rất đơn giản, trong tiếng Việt, chúng ta không có khái niệm …

+ Read More

Đại từ – Pronouns

Đại từ – Pronouns

Đại từ là những từ dùng để thay thế danh từ. Tùy theo chức năng của danh từ được thay thế, chúng ta sẽ sử dụng những đại từ khác nhau.   Subject Pronoun Object Pronoun Possessive Adjective (Determiner) Possessive Pronoun Reflexive or Intensive Pronoun Ngôi 1 số ít I me my mine myself Ngôi …

+ Read More

Always do your best

Always do your best

Có một bác thợ xây đã đến tuổi nghỉ hưu. Bác nói với chủ của mình về chuyện nghỉ hưu và những dự định của bác về cuộc sống nhàn nhã, hạnh phúc với con cháu. Người chủ rất buồn khi người thợ giỏi của mình nói như vậy. Ông đề nghị bác thợ xây …

+ Read More

DANH TỪ & CHỨC NĂNG DANH TỪ

DANH TỪ & CHỨC NĂNG DANH TỪ

DANH TỪ Định nghĩa: Danh từ là từ chỉ người, nơi chốn, đồ vật, sự vật, hiện tượng… E.g. Peter Vietnam  table – bàn beauty – cái đẹp love – tình yêu tennis – quần vợt Lưu ý về danh từ và giới tính: một số danh từ được gán cho 1 giới tính cụ thể dù chúng không nói …

+ Read More

Getting started – Khởi đầu

Getting started – Khởi đầu

Mark Twain – Đại văn hào nổi tiếng vào hàng bậc nhất nước Mỹ – đã từng nói: “The secret of getting ahead is getting started” (tạm dịch: Bí quyết để thành công là bắt tay vào làm việc). Chú dẫn: get ahead: thành công get started: bắt đầu Theo một thống kê ở Mỹ, …

+ Read More

Listening. A Journey to UK Citizenship

Listening. A Journey to UK Citizenship

Vocabulary Ambition /æmˈbɪ ʃən/ Danh từ Tham vọng Aspire /əˈspaɪər/ Động từ Ao ước Dedicated /ˈde də keɪ t̬ɪd/ Tính từ Hết lòng, tận tụy Focused /ˈfoʊ kəst/ Tính từ Tập trung Challenging /ˈtʃæ lɪn dʒɪŋ/ Tính từ Khó khăn, thách thức Permanent /ˈpɜː mə nənt/ Tính từ Vĩnh viễn Official /əˈ fɪ ʃəl/ Tính …

+ Read More

Thể bị động

Thể bị động

Cấu trúc Thể bị động được tạo thành bằng cách thêm to be ở thì thích hợp vào trước động từ và đưa động từ về dạng quá khứ phân từ. Subject + to be + past participle (to be chia ở thì tương ứng) Ví dụ, với động từ clean, chúng ta có thể có …

+ Read More