Category: Bài dịch

Các từ hạn định

Các từ hạn định

Các từ hạn định được bao gồm 2 loại chính: các từ hạn định xác định và không xác định. Các từ hạn định xác định bao gồm: Mạo từ xác định: the Các từ chỉ sự sở hữu: my, your, his, her, its, our, their, whose Các từ chỉ định: this, that, these, thoseChúng …

+ Read More

How To Smartly Choose A Career

How To Smartly Choose A Career

This is my first blog and I want to share some very crucial lessons that I picked up during my growing up years about choosing the right careers after 10th, 12th, graduation or whichever stage one might be in. I feel bemused when I see some very smart youth; across the world getting perfunctory when …

+ Read More

Grammar. Mạo từ – Cách dùng a/an/the

Grammar. Mạo từ – Cách dùng a/an/the

Mạo từ là một thành phần quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, học viên Việt Nam thường cảm thấy khái niệm này khó nhớ và hay mắc sai lầm không dùng hoặc dùng sai mạo từ khi nói và viết. Lý do rất đơn giản, trong tiếng Việt, chúng ta không có khái niệm …

+ Read More

Học tiếng Anh online thế nào cho hiệu quả?

Học tiếng Anh online thế nào cho hiệu quả?

Điều khó nhất khi học tiếng Anh online không phải là không có cái gì để học mà là có quá nhiều thứ để học. Bạn như bị nhấn chìm trong mê cung các tài liệu, sách vở, website, apps… mà vô vàn thứ (được cho là) hữu ích khác. Khi biết đến cụm từ …

+ Read More